התקשרו עכשיו: 08-853-1627

יש לך שוכר בעייתי ?

עורך דין שכירות אשקלון

אם הינך משכיר דירה/חנות בשכירות שאינה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר (כמעט כל הנכסים כיום), ויש לך שוכר בעייתי שלא משלם דמי שכירות ו/או הפר את הסכם השכירות בדרך כלשהי (לרבות באי פינוי בתום תקופת השכירות) יש בידך כיום האמצעי לפנות לבית המשפט בתביעה לפינוי מושכר, בהליך מהיר ויעיל. הליך זה מהווה דרך בטוחה למשכיר לפנות את השוכר ה"בעייתי" במהרה מהנכס.

תקנות סדר הדין האזרחי שהותקנו בדצמבר 2008, קובעות כי , התובע (המשכיר) יגיש תביעת פינוי בלבד אליה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים והאסמכתאות המשפטיות. יחד עם התביעה יוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם התובע.

הנתבע (השוכר) יגיש כתב הגנה אליו יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים והאסמכתאות. יחד עם כתב ההגנה יוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע. כתב ההגנה יוגש תוך 30 ימים מקבלת כתב התביעה ע"י הנתבע.

אז מהם השינויים על פי התקנות אשר מביאים לתוצאה מהירה ויעילה?

  1. בית המשפט יקבע את התיק לדיון תוך 30 ימים מהמועד להגשת כתב הגנה בתיק. כלומר, ניתן יהיה לקבוע דיון בתיק לאחר 60 מיום הגשת התביעה לבית המשפט – קיצור הליכים משמעותי.
  2. הנתבע לא יוכל להגיש בהליך של פינוי מושכר תביעה שכנגד או הודעת צד שלישי – דבר שמיעל ומקצר את ההליך באפן ממשי.
  3. התקנות החדשות מעניקות לתובע "פיצול סעדים" אוטומטי – כלומר לתובע נשמרת הזכות להגיש בתביעה כספית נפרדת את כל התביעות הכספיות שיש לו נגד השוכר כגון: שכר דירה חובות לארנונה, מים, חשמל וגז  (במידה וישנן).

הליך זה גם יכול להביא לתוצאות לפיהן השוכר יזדרז וישלם את חובותיו כלפי המשכיר על מנת לשפר את "מעמדו" בדיון בבית המשפט.

לסיכום: ניתן וצריך לנקוט, במקרה המתאים, בהליך לפינוי מושכר כאשר השוכר מסרב לפנותו או מפר את הסכם השכירות בדרך אחרת.

מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בנדל"ן אשר יוכל לסייע לך, להכין את כתב התביעה ולהגישו לבית המשפט בהתאם לתקנות. בהצלחה!

.

השאר תגובה