התקשרו עכשיו: 08-853-1627

שירותים נוטריונים

המשרד מעניק את כל השירותים הנוטריונים על פי החוק:

  • אימות חתימה (לרבות של קטין, תאגיד, בעל מוגבלות, אדם אחר וכולל תרגום).
  • אישור תצהיר, אישור תרגום, אישור הצהרת מתרגם.
  • אישור העתק של מסמך, אימות מסמך מקורי,אישור העתק של דרכון, אישור עריכת מסמך.
  • אימות זהותו של אדם, אישור חיים.
  • אישור צוואה, אימות הסכם ממון, העדה של מסמך סחיר.
  • ביטול אישור, וביטול אישור נוטריוני.

מתן יפוי כח כלשהו לאדם (כולל חברה), שאינו עורך דין, מחייב אישור נוטריון של חתימתך על יפוי הכח.

כך למשל, אם אתם צריכים לנסוע לחו"ל או יודעים כי לא תהיו זמינים בתקופה הקרובה (מאסר, מעצר או אישפוז ארוך, חלילה) אתם יכולים לתת לבן משפחה או חבר נאמן סמכות לחתום בשמכם ובמקומכם בכל מקום ובפני כל רשות, באמצעות חתימתכם על יפוי כח ואימותו בפני נוטריון.

מסמך נוטריוני יכול לשמש אתכם גם בחוץ לארץ – כמסמך תקף אם יאושר על ידי אפוסטיל (יושב בבית משפט שלום). האפוסטיל מאמת את חתימת הנוטריון על גבי המסמך ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני המדינה שהנפיקה את האפוסטיל. האפוסטיל נועד לחסוך חלק משרשרת אימותים להם נדרש אדם המבקש להציג תעודה ציבורית ממדינה אחת במדינה אחרת.

שכר הנוטריון הינו שכר קבוע בתקנות הנוטריונים ואין לנוטריון כל סמכות להפחית או לדרוש יותר משכר הטרחה הקבוע בהם.

נוטריון1