התקשרו עכשיו: 08-853-1627

לעורכת דין קידר, משרד ניסיון רב בטיפול בייצוג לקוחות בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל.

במשרד, ניתן ייצוג משפטי לתובעים ולנתבעים, לרבות נתבעים צד ג', ויצוג תושבי חוץ, בעיקר בתחומים הבאים:

1. תביעות בענייני מקרקעין : רישומי זכויות, תביעות פינוי, הצהרה על בעלות, פירוק שיתוף במקרקעין, הפרת הסכמי מכר ועוד.

2. עניינים כספיים:  תביעות כספיות, החזר הלוואות, תביעות חוזיות, סדר דין מקוצר וסדר דין מהיר.

3. תביעות לפירוק חברה: גביית חובות מחברות על ידי נושי החברה (לרבות עובדיה) בשל חדלות פירעון או הפסקת פעילות ;

ותביעות נגד בעלי מניות באופן אישי: תביעות ל"הרמת מסך".

4.  המצאת מסמכים אל מחוץ לתחום : למשרד ניסיון רב בהמצאת כתבי בי-דין מחוץ לישראל.

תמונה תמר 3