התקשרו עכשיו: 08-853-1627

עצות למוכרי דירות/מגרשים באשקלון

לפני החתימה על הסכם המכר עליך לדאוג שיהיו ברשותך המסמכים הבאים:

  1. החוזה בינך לבין המוכר שמכר לך את הדירה – החוזה המקורי.
  2. העתק חיוב ארנונה אחרון של הדירה : (רשום שם מי המחזיק בפועל של הדירה, גודל הדירה, וסכום התשלום החודשי).
  3. ת.ז. מקוריות שלך ושל כל מי שרשום כבעל הדירה או בעל הזכויות בה.
  4. אם ירשת את הדירה – להביא פרטים על המוריש או צו קיום צוואה / צו ירושה– יש לוודא שהירושה נרשמה על שמך בטרם המכירה.
  5. תוכניות של הדירה / היתרי בנייה / תעודת גמר – מאגף ההנדסה בעירית אשקלון, הסכם פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל ו/או חוזה חכירה – רלוונטי למגרשים ו/או בית פרטי או צמוד קרקע.
  6. אישור יתרה לסילוק משכנתא מהבנק הממשכן במידה ורלוונטי. בעניין זה אציין כי בדיקה בדבר מועדי פירעון של משכנתא תחסוך לך אלפי שקלים בשל אי תשלום עמלת סילוק מוקדם של המשכנתא. לבדוק היטב לפני המכירה נקודות יציאה של המשכנתא.

מה חשוב לעשות לפני שחותמים על הסכם ?

  1. בנוסף, חשוב מאוד שתגלה לעוה"ד המטפל בך, את כל המידע המהותי לגביך: זהות בעלי הנכס, פרטים לגבי הנכס, שינויים שביצעת בדירה (במיוחד חריגות בנייה) להתייחס לדירות נוספות שיש בבעלותך (או אשתך וילדים עד גיל 18) ולענות בכנות ובאופן מלא לכל שאלות עוה"ד. כאן חשוב להדגיש כי אם לא תגלה את כל המידע לגבי הנכס ובמיוחד אי התאמות שבו לקונה, האחריות לכל אי התאמה תהיה שלך ושלך בלבד – אפילו אם הקונה הצהיר שהוא בדק את הנכס.
  2. אסור בשום פנים ואופן למכור את הדירה לפני שבוצע תכנון מס ותחשיב של מס שבח בקשר עם הדירה.  חשוב מאוד לוודא, האם חלים עליך פטורים כלשהם ממס שבח ו/או היטל השבחה, בטרם אתה מתקשר בעסקה.  במידה ולא – אל תתייאש. ניתן לבצע תכנוני מס אשר מותרים על פי החוק שיביאו לך לתוצאה המבוקשת בדרך חלופית. אל תשכח להביא עימך חשבוניות על הוצאות שהוצאת בקשר עם הדירה, הוצאות של הרכישה וההוצאות של המכירה וטיפ חשוב: אם אתה לוקח משכנתא – את כל תשלומי הריבית על המשכנתא שמוכרות לצורכי מס שבח
  3. להימנע מהצהרות לא נכונות ומטעות – אל תתפתה להצעות של קונים שמבקשים "להגדיל" פיקטיבית את מחיר המכירה של הדירה, על מנת שהדבר יסייע להם לקבל משכנתא על הדירה. הדבר מהווה תרמית וניהול מו"מ בחוסר תום לב. תשתדל להצהיר הצהרות שהינן אמת בלבד, ולא להטעות בדרך כלשהי את הקונה, רשויות המס או כל אדם אחר. תאמין לי, רק תרוויח.

השאר תגובה